เกี่ยวกับ งอบไทยใบลาน
ชื่อกลุ่ม กลุ่มจักสานงอบ สถานที่ตั้ง เลขที่ 57/1 หมู่ 5 ต. บางนางร้า อ. บางปะหัน จ. พระนครศรีอยุธยา 13220 ประธานกลุ่ม นายธาราวุฒิ จุลวงศ์ การก่อตั้งกลุ่ม เริ่มจากเมื่อปี พ.ศ. 2544 ได้รับงบสนับสนุนกลุ่มอาชีพจากสภาตำบล โดยไม่มีดอกเบี้ยผ่อนคืนในเวลา 5 ปี เมื่อปี พ.ศ. 2546 มีโครงการ "หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์" ทางพัฒนาชุมชนได้ชวนให้เข้าโครงการนี้ จึงได้เข้าร่วมโครงการทำให้กลุ่มได้เรียนรู้ทักษะในด้านต่างๆมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ การทำแผนธุรกิจ และอีกหลายๆด้าน โดยการนำของพัฒนาชุมชน อำเภอบางปะหัน จนถึงปัจจุบันนี้ 15 ปี สำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "งอบไทยใบลาน" ประวัติความเป็นมาของการทำงอบ งอบเป็นเครื่องสวมศีรษะที่อาจจะมีวิวัฒนาการมาจากเครื่องประดับศีรษะ ก่อนที่จะมาเป็นเครื่องสวมศีรษะหรือเครื่องสวมหัวเพื่อกันแดดฝนอย่างที่ใช้เป็นงอบ เป็นหมวกที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ การทำงอบหัตถกรรมชาวบ้าน งอบ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชาวไรชาวนา ในภาคกลางที่เกือบทุกครัวเรือนจะต้องมีงอบอย่างน้อยหนึ่งใบไว้ใส่กันแดดกันฝนและใส่ไปธุระหรือเดินทางตากแดดกลางทุ่งนา ตามแม่น้ำลำคลอง เพราะงอบมีราคาไม่แพง ในปัจจุบันชาวชนบทบางท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยังมีการทำงอบกันอยู่ โดยเฉพาะที่อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านจะใช้เวลาว่างจากการทำไร ทำนา มาทำงอบ เป็นงานที่เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกันมาก การทำงอบก์ทำกันไปตามแบบอย่างที่มีมาแต่บรรพบุรุษ ส่วนขนาดรูปแบบและความประณีตนั้นขึ้นอยู่กับราคา งอบเป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่เก่าแก่และขึ้นชื่อของอำเภอบางปะหัน คนไทยเราได้ขึ้นชื่อว่าเป็นนักฝีมือชั้นยอดในด้านการประดิษฐ์ ความละเอียดและความประณีตอยากจะหาใครเปรียบและหากย้อนตำนานการฝีมือของคนไทยแล้ว ล้วนมีมากมายอยากที่จะหยิบยกขึ้นมาเอ่ยได้หมด แต่ปัจจุบันงานฝีมือเหล่านี้ก็เริ่มลดลงไปทุกวัน ยิ่งทางด้านหัตถกรรมเครื่องจักสานเริ่มหาดูได้อยาก อาชีพจักสานของชาว "กรุงเก่า" ที่ขึ้นชื่อ คือ การสานปลาตะเพียนแต่ยังมีเครื่องจักสาน อีกอย่างหนึ่งที่มีชื่อเสียงไม่แพ้กันนั้นคือ "การสานงอบ" โดยเฉพาะที่ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จนมีคำกล่าวว่า "งอบบางนางร้า ปลาวาสุกรี" งอบทำกันมานานจนหาที่เริ่มทำที่แน่ชัดไม่ได้ การทำงอบจะทำกันทั่วไปโดยเฉพาะที่ ตำบลบางนางร้า เป็นตำบลที่ทำงอบมากที่สุด นอกจากนั้นก็มีกระจัดกระจาดอยู่ในตำบลอื่นๆที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ ตำบลตานิม ตำบลบางเพลิง ตำบลขวัญเมือง ตำบลบางปะหัน ตำบลบ้านลี่ ตำบลบางเดื่อ ส่วนชิ้นส่วนของงอบก็จะไปอยู่ตามตำบลต่างๆ ของอำเภอบางปะหัน ได้แก่ โครงงอบ ตำบลตานเอน ตำบลบ้านขล้อ โพธิ์สามต้น ตำบลหันสัง รังงอบ ตำบลบ้านลี่ ตำบลทับน้ำ งอบเป็นหัตถกรรมเก่าแก่ที่ทำขึ้นให้เหมาะกับสภาพท้องถิ่นที่เป็นเมืองเกษตรกรรม ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นับเป็นแหล่งผลิตงอบที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย (แหล่งข้อมูล อาจารย์ศิรินันท์ ไตรโพธิ์)

Back to top