สั่งซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน

สินค้าจากตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนำวัตถุดิบจากพื้นบ้านมาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน เครื่องจักสาน จากกลุ่มจักสานตำบลบางนางร้า งอบไทยใบลาน ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นงานศิลปะหัตถกรรมที่เก่าแก่และขึ้นชื่อของอำเภอบางปะหัน โดยกลุ่มจักสานตำบลบางนางร้า ได้ใช้เวลาว่างจากการทำไร่ ทำนา มาทำงอบ และเครื่องจักสานต่าง ๆ อย่างละเอียดและประณีต เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก


ราคา 100บาท

ตัวอย่างสินค้าและบริการ

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า

ราคา 150บาท

ตัวอย่างสินค้าและบริการ

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า

ราคา 150บาท

ตัวอย่างสินค้าและบริการ

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า

ราคา 30บาท

ตัวอย่างสินค้าและบริการ

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า

ราคา 200บาท

โมบายปลาตะเพียน

ดูรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า

Back to top